1. Điều kiện bảo hành

 – Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo hành. 

  – Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. 

  – Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi của phụ tùng, linh kiện hoặc do lỗi nhà sản xuất.

  – Trong trường hợp Phiếu/Thẻ bảo hành bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc mất Phiếu, thì trung  tâm bảo hành có quyền từ chối bảo hành.

2. Các trường hợp không thuộc phạm vi bảo hành:

 – Các phụ kiện lắp đặt, phụ kiện rời kèm theo máy.

  – Các trường hợp bể vỡ, trầy xướt, gỉ sét trong quá trình sử dụng.  

  – Các hư hỏng do điện áp đột biến, không ổn định.

  – Các hư hỏng có dấu hiệu do chuột bọ, côn trùng xâm nhập gây ra. 

  – Các hư hỏng do lắp đặt và sử dụng không đúng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. 

  – Các thiệt hại do sản phẩm lỗi gây ra.

  – Sản phẩm được sử dụng với mục đích kinh doanh. 

  – Các hư hỏng bất khả kháng do thiên tai gây ra. 

  – Các linh phụ kiện, vật tư tiêu hao trong quá trình sử dụng.

  – Được lắp đặt, sửa chữa bởi những nhân viên không phải của Hanggiadung.Eu hoặc không do Hanggiadung.Eu ủy quyền.